fbpx

CENA DOPOLEDNÍHO PROGRAMU MOUDROHRÁTKY

Cena zahrnuje lekce PlayWisely, dvojjazyčný program (na dopoledním programu je společně s českým lektorem také anglicky mluvící rodilý mluvčí), veškerý materiál na výtvarné a jiné aktivity, pravidelný pitný režim, zdravou svačinku, hygienické potřeby (plenky, vlhčené ubrousky, kapesníky..)

Do programu Moudrohrátky je možné nastoupit kdykoliv v průběhu roku. Z předplatného bude odečteno poměrné množství uskutečněných setkání.

Program je možné navštěvovat 1 krát až 5 krát v týdnu od pondělí do pátku.

Program probíhá v pravidelných předem domluvených termínech. Pro více informací nás kontaktujte.

Copyright © 2018 made by Jana Kleinová