fbpx

NÁŠ TÝM

Ema

je spoluzakladatelkou centra Moudrohraní. V centru má na starost dopolední program Moudrohrátky, kde si s láskou s dětmi hraje a přitom je všestranně rozvíjí. Dětem nenásilně pomáhá s adaptací v centru. Když je potřeba, tak je umí zabavit a uklidnit.

Ema má několikaletou zkušenost s prací s dětmi. Absolvovala kurz, kde získala osvědčení na profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Zúčastnila se také kurzu PlayWisely, Respektovat a být respektován a kurzu první pomoci.

Jana

je spoluzakladatelkou centra Moudrohraní. V centru se věnuje programu PlayWisely, ke kterému ji přivedly její vlastní děti. Program ji natolik oslovil, že se v roce 2013 stala certifikovanou lektorkou a od té doby se věnuje rozvoji nejmenších dětí.

Jana má mnoholetou zkušenost s prací s dětmi. Od práce vychovatelky a instruktorky na dětských pobytech a lyžařských kurzech, po práci s nejmenšími dětmi jako lektor PlayWisely. Zúčastnila se několika vzdělávacích kurzů – certifikovaný kurz PlayWisely, základy Montessori pedagogiky v praxi, kurz správné manipulace s malými dětmi, kurz první pomoci zaměřený na děti.

Megan

Megan je rodilá mluvčí z Austrálie. V České republice žije od roku 2014. Má mnoho let zkušeností jako asistentka ve školce a působí také jako trenérka krasobruslení. Ve volném čase se věnuje také tvůrčí činnosti, kterou ráda využívá i při práci s dětmi.

Megan je naší certifikovanou lektorkou PlayWisely, lektorkou dopoledního programu Moudrohrátky a vede u nás i kurzy angličtiny pro děti.

Monika

Monika je lektorkou kurzů PlayWisely a také zkušený pedagog. Má vystudovanou Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy obor Pedagog volného času – vychovatelství a dále Pedagogickou fakultu J.E. Purkyně obor Pedagog pro speciální zařízení. Má zkušenosti jako učitelka v MŠ, lektorka aerobiku na balančních míčích pro děti, lektorka tanečních, sportovních a výtvarných kroužků a průvodkyně kroužku Montessori hrátky s batolátky.

Monika má osvědčení pro výuku dětského aerobiku a je absolventkou několika vzdělávacích kurzů s akreditací MŠMT: instruktor školního lyžování, hlavní vedoucí zotavovacích akcí a kurzu zdravotník zotavovacích akcí od Českého Červeného kříže. Dále je absolventkou ročního Montessori kurzu pro dětí od 3 do 6 let, krátkodobého Montessori kurzu pro děti od 0 do 3 let a kurzu PlayWisely.

K programu PlayWisely ji přivedlo její vlastní mateřství a snaha, aby v dětech byla prohlubována přirozená potřeba rozvoje pohybu a dětská touha dále se vzdělávat, která vychází z jejich vlastního zájmu, nikoli z donucení.

Nejvíce jí těší radost dětí z jejich vlastního úspěchu.

Radka

Radka je lektorkou kurzů PlayWisely a lektorkou dopoledního programu Moudrohrátky.  Má mnoholeté zkušenosti s dětmi. K PlayWisely ji přivedla touha dělat smysluplnou práci s dětmi, která ji bude naplňovat. Na programu PlayWisely ji zaujala především možnost rozvíjet děti hravou formou. Pro děti má velké porozumění a trpělivě jim naslouchá.

Lindsay

Lindsay pochází z USA, ale v České republice žije již 17 let. Má mnoho let zkušeností s dětmi. Od roku 2005 pracuje s dětmi ve školce, škole a na anglických táborech. Provozovala také soukromé lekce angličtiny pro děti i dospělé. Lindsay je velice trpělivá, přátelská a děti si s ní užijí hodně legrace.  Je maminkou dvou dětí, se kterými nejraději tráví čas v přírodě.

Lindsay je lektorkou dopoledního programu Moudrohrátky.

Copyright © 2018 made by Jana Kleinová