fbpx

PROGRAM PLAYWISELY

VAŠIM DĚTEM NABÍZÍ:

ROZVOJ

unikátní program pro komplexní rozvoj dětí

ZÁBAVA

první ucelená metoda, která formou zážitkové hry rozvíjí pohybové dovednosti i schopnost učení

VĚDECKY OVĚŘENO

na základě spolupráce s NASA využívá vědecké poznatky v praxi

INSPIRACE

podněty pro rodiče, jaké aktivity jsou nejvhodnější a nejefektivnější pro maximální rozvoj dítěte

Proč přihlásit svoje dítě do programu centra Moudrohraní?

 • Zajistíme jeho komplexní rozvoj
 • Naučíme jej zapojovat důležité části mozku, které mu pomůžou při budoucím učení a pohybu
 • Rozvineme jeho smyslový, pohybový, rozumový, jazykový, psychický a sociální potenciál
 • Zajistíme pro každého individuální přístup
 • Speciálně vyškolení lektoři jsou připraveni poradit nebo zjistit potřebné informace
 • Inspirujeme Vás ke vhodným cvikům, aktivitám a pomůckám
 • Poskytneme informace o tom, kdy a jaké aktivity u dětí zařazovat či nezařazovat
 • Dítě se úspěšně socializuje a připraví na pobyt v jeslích či školce

Jak funguje metoda PlayWisely?

Hravou formou a ve vhodný čas podáváme dětem informace, které nabízíme v různých formách a opakujeme tak, aby byly pro děti pochopitelné a jejich mozek je mohl správně uložit.
Odborníci se shodují, že správná stimulace v raném věku je velmi důležitá pro přirozený rozvoj dítěte. Správné podněty, které na dítě působí v prvních letech jeho života, ho trvale naučí dokonale využívat kapacity svého mozku.
Jak? Každou novou informaci mozek zpracovává a vyhodnocuje. Ty informace, které se potvrdí vícekrát, si uloží dostatečně hluboko a v budoucnu je snadno může využít. Cílem programu nejsou geniální děti, ale děti, jejichž mozek byl už v nejútlejším věku správně stimulován tak, aby získané znalosti dokázal účinně využít.

ROZVÍJEJÍCÍ PRVKY METODY PLAYWISELY:

VÝUKOVÉ KARTY

Soubor speciálních výukových karet, které znázorňují zvuky, slova, čísla, barvy, velikost a tvary. Rozvíjejí schopnosti jako je soustředění, paměť, koordinace smyslů, pozornost a další dovednosti potřebné pro budoucí učení se.

POHYB

Využíváme inovativní Metody směrové orientace, která je navržena tak, aby “zapnula a naladila” přirozenou schopnost mozku učit se efektivně pohybovat. Každý výukový týden je zaměřen na jiný druh pohybových aktivit.

JEMNÁ MOTORIKA

Máme k dispozici speciální pomůcky, které byly vytvořeny pro program PlayWisely, z Montessori systému i jiné pomůcky pro rozvoj jemné motoriky a logiky.

Hrajeme si s kartami

Na speciálně vyvinutých kartách najdete znázornění zvuků, slov, čísel, barev, velikostí a tvarů. Některé naše sady také fungují jako prevence proti očním vadám a lehčí formy očních vad napravují.

Hraní s kartami podpoří:

 • soustředění
 • bystrost
 • pozornost
 • paměť
 • rychlé zpracovávání informací
 • jazykové dovednosti

Pohybová obratnost jednou provždy

Další unikátní metodou, kterou Vaše dítě bude využívat celý život, je Metoda směrové orientace (The Directionality Method™). Děti získají velkou pohybovou zdatnost a přesnou koordinaci pohybů, které jim budou pomáhat rozvíjet jak fyzické, tak psychické dovednosti.

Metoda je založená na zásadním vlivu, který má gravitace na způsob fungování lidského mozku.

Gravitace dodává našemu světu a tělu směrovou orientaci pro způsob, jakým se učíme (směrová orientace písmen a čísel, čtení zleva doprava), i pro způsob, jakým se pohybujeme.

Hraní a učení jedno jsou

Spojení Výukových karet a Metody směrové orientace tvoří unikátní balíček aktivit pro radost Vašeho dítěte z pohybu, poznávání a učení se.

PlayWisely® využívá nejnovější vědecké poznatky o vývoji dítěte, a to hlavně z oblasti psychofyziky a neurologie vyvinuté na základě výzkumu pro NASA Johnson Center.

Copyright © 2018 made by Jana Kleinová