fbpx

VZNIK METODY PLAYWISELY

Proč stále víc rodičů malých dětí vyhledává kurzy PlayWisely Patty Hannan?

Odpověď je jednoduchá: chtějí, aby i jejich potomci co nejvíc rozvinuli svoje pohybové i psychické dovednosti podle metody, která má svůj původ dokonce v metodice výcviku kosmonautů NASA.  Jak se Patty Hannan dostala až k výzkumům NASA?

Zakladatelka programu PlayWisely Patty Hannan je energická dáma, která si vás okamžitě získá svým vřelým vystupováním. Původně se věnovala gymnastice, stala se vrcholovou sportovkyní, trenérkou, rozhodčím i klinickou lékařkou. Nakonec však našla smysl svého života v rozvoji nejmenších dětí.

Jak zapojit malé miminko do života vrcholových sportovců?

Patty ráda vzpomíná na chvíli, kdy si přinesli s manželem z porodnice první dcerku. Položili ji na postel, hleděli na ni a říkali si: „Co s tím malým stvořením budeme dělat?“. Jako vrcholoví sportovci byli zvyklí jet na plno, ale jak zapojit malé miminko? Jak mu už od prvních dní jeho života zajistit úspěšnou a šťastnou budoucnost?

Patty hledala jaké aktivity může s miminkem provádět, aby se co nejlépe rozvíjelo.  Marně. Jednoho dne za ní přišla její maminka a řekla: „Objevila jsem něco báječného – program pro rozvoj inteligence malých dětí“. Patty neváhala ani chvíli a s dcerou se přihlásila. Tehdy poprvé vyzkoušela „Flash Cards“, výukové karty s obrázky, které dětem speciální metodou předávaly informace. Patty byla překvapena, jak snadno a rychle jsou děti schopné se pomocí těchto speciálních karet učit. Ve dvou letech její dcera například uměla vyjmenovat všechny státy v USA. Patty si však začala klást otázku: „K čemu to všechno je? K čemu jsou dvouletému dítěti takové znalosti? A protože jí program přestal připadat užitečný, po čase ho s dcerou opustily.

Naučte svoje dítě základní sebedůvěře ve vlastní tělo

V osmdesátých letech oslovili vědci z NASA několik vrcholových gymnastů, aby jim pomohli rozluštit příčiny, proč je astronautům ve stavu beztíže špatně. Mezi sportovci byla i Patty. A právě ji požádal Dr. Jerry Hommick, tehdejší ředitel výzkumného projektu, aby se naučila jazyk neurovědy a pomohla poznat vědcům fascinující svět pohybu. Patty souhlasila a absolvovala studium neurovědy.

Výsledkem spolupráce Patty s NASA a institutem neurosenzoriky, byl vznik Metody směrové orientace –  souborné metody vývoje pro optimální získávání nových dovedností.

Metoda směrové orientace se později stala základem i při vzniku  programu PlayWisely.

V roce 1988 napsala Patty knihu „Teaching Your Child Basic Body Confidence (Naučte vaše dítě základní sebedůvěře ve vlastní tělo) a začala se věnovat práci na novém projektu – programu PlayWisely.

Věda věděla, ale do praxe nepostoupila

Patty v té době pracovala s malými dětmi, a tak novou metodu zkoušela a vylepšovala přímo s nimi. Často se jí stávalo, že s dětmi v praxi zkoušela nový postup, který skvěle fungoval. A když pak s nadšením interpretovala vědeckým kolegům svoje pozorování, zjistila, že po vědecké stránce je daná skutečnost již objevená. Ale ve vzdělávacích programech pro děti chyběla.

K fotografické paměti pomůžou Flash Cards

Patty s úsměvem vzpomíná na den, kdy měla její dcera psát ve škole poměrně složitý test. Většina spolužáků se snažila na test připravit, ale dcera Patty si s tím nijak zvlášť nelámala hlavu. Když se jí Patty zeptala, proč se neučí stejně jako její spolužáci, s klidem odpověděla, že si všechno už přečetla a pamatuje si to. Patty pochopila, že dcera má fotografickou paměť. Přemýšlela nad tím, jak je to možné a spojila si tuto skutečnost s Flash Cards, které její dcera jako malá intenzivně pozorovala. Pochopila, že systém výuky kartami je prospěšný, ale je potřeba přizpůsobit informace, které malým dětem poskytují. Proto dala flashovým kartám zcela nový obsah i vzhled, upravila metodiku a začala je testovat.

Metoda dostala svůj tvar a smysl, proto se Patty rozhodla, že ji představí široké veřejnosti a založila první Centra PlayWisely.

Od té doby metodu neustále vylepšuje na základě nejnovějších vědeckých poznatků a věnuje se jí celým svým srdcem. Díky tomu program PlayWisely neustále zdokonaluje a Centra PlayWisely můžete najít nejen ve Spojených Státech, ale i ve Slovenské a České republice.

Za svoji inovativní práci, kterou představuje na univerzitách v Itálii, Německu, Kanadě, Izraeli, Švédsku a Rusku se stala Patty Hannan členkou The International Society of Psychophysics. Jednou ročně také zavítá do České republiky, kde je možné přímo od ní získávat zkušenosti na workshopech o PlayWisely.

Copyright © 2018 made by Jana Kleinová